Keo kết dính đàn hồ SikaBond

Keo kết dính đàn hồ SikaBond

Đặc tính / Ưu điểm

– Một thành phần, dễ sử dụng.

– Tính đàn hồi tuyệt hảo.

– Cách âm rất tốt.

– Có thể đánh bóng sàn sau 12 giờ.

– Đông cứng nhanh.

– Mùi nhẹ.

– Tính ổn định cao.