bán u bịt đầu

U bịt đầu

U bịt đầu

U bịt đầu 6 ly, 8 ly thường dùng để bịt đầu các tầm nhựa polycarbonate rỗng, ngăn không cho nước chảy vào. Nẹp nhựa chữ U – chất liệu nhựa PC dùng bo xung quanh tấm PC Kỹ thuật