báo giá tâm lấy sáng

Tấm lợp lấy sáng cao cấp giá rẻ

Tấm lợp lấy sáng cao cấp giá rẻ

Tấm lợp lấy sáng thông minh polycarbonate twinlite cool bronze được kết cấu rỗng với vật liệu chính là Polycarbonate( PC), bề mặt được tráng lên lớp UV (chống nóng và tia tử ngoại). Sau khi Polycarbonate(PC) và lớp UV