cacbonat

Những công dụng của vật liệu Polycarbonate

Những công dụng của vật liệu Polycarbonate

Liên quan chặt chẽ đến đây là ngành công nghiệp quang học, nơi chúng được sử dụng để làm cho đĩa quang học mà là một số trong các phương tiện lưu trữ phổ biến nhất. Chúng bao gồm đĩa