cửa hàng nhựa lấy sáng

Tấm lợp nhựa solite grey st

Tấm lợp nhựa solite grey st

Tấm lợp lấy sáng thông minh solite grey st rỗng có cấu trúc đặc trưng là có lớp đệm không khí bên trong, tấm lợp này cách nhiệt tốt và có độ bền vượt trội trong các môi trường nhà