cung cấp keo SikaBond

Keo kết dính đàn hồ SikaBond

Keo kết dính đàn hồ SikaBond

Đặc tính / Ưu điểm – Một thành phần, dễ sử dụng. – Tính đàn hồi tuyệt hảo. – Cách âm rất tốt. – Có thể đánh bóng sàn sau 12 giờ. – Đông cứng nhanh. – Mùi nhẹ. –