cung cấp nẹp nhựa chữ h

Nẹp nhựa chữ H chất lượng

Nẹp nhựa chữ H chất lượng

Khi các bạn lắp đặt tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột mà việc cần làm là phải nối giữa 2 tấm lại với nhau, với Nẹp nhựa chữ H bạn hoàn toàn làm được điều đó một cách đơn