kinh nghiệm mua sợi thủy tinh

Kinh nghiệm khi mua composite và sợi thủy tinh

Kinh nghiệm khi mua composite và sợi thủy tinh

Nếu nhựa được thực hiện bởi các nhà sản xuất GB / T8237-2005, nó phải chỉ định phương pháp chữa và mẫu sau điều trị bằng máy. Trong khi đó, các tính chất vật lý của các sản phẩm do