quảng cáo

Những loại tấm nhựa thường dùng quảng cáo

Những loại tấm nhựa thường dùng quảng cáo

Tấm Fomex thường có kích thước là 1m22 x 2m44 với nhiều độ dày khác nhau 2mm, 3mm, 4mm, 5mm… 1cm .. Đây là loại vật liệu thường dùng trong quảng cáo. Tấm formex có một số đặc điểm khác