sản xuất o tô

Những ứng dụng của tấm nhựa polycarbonate

Những ứng dụng của tấm nhựa polycarbonate

Các lớp phủ hàng rào được áp dụng bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa chất plasma nâng cao có thể được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian sản xuất màn hình OLED.