tấm lợp nhựa kliplok

Tấm lợp nhựa kliplok

Tấm lợp nhựa kliplok

Tấm lợp lấy sáng với nhiều loại sóng khác nhau, với số sóng nhỏ, khoảng cách giữa các đỉnh sóng ít, tấm lợp kliplok phù hợp với các công trình nhỏ, các nhà xưởng, nhà vệ sinh và một số