tìm hiểu nhựa lấy sáng

Kiến thức tấm nhựa lấy sáng

Kiến thức tấm nhựa lấy sáng

Trong nhựa cốt sợi thủy tinh FRP thì nhựa sẽ đóng vai trò liên kết, sợi thủy tinh đóng vai trò vật liệu gia cường. Vì vậy, nhựa FRP có tính năng cơ lý (chịu nén, chịu uốn, chịu kéo…)