tìm hiểu tấm nhựa nhựa polycarbonate

Lịch sử hình thành polycarbonate (PC)

Lịch sử hình thành polycarbonate (PC)

Năm 1953, polycarbonate (PC) được phát hiện một cách độc lập bởi Dr.H.Schnell của Bayer AG, Đức và DW Fox của Tổng Công ty Điện USA.Since sau đó, nó đã được sử dụng trong một số ứng dụng thương mại